Si Aling Betty at ang Kidlat

Lagi ka na bang nagrereklamo sa buhay? Hirap na hirap ka na ba? Pauwi na si Aling Betty nang nawalan ng ilaw ang mga poste sa kanyang daraanan. Malayo pa ang kanyang bahay at balot sa kadiliman ang buong lugar. Wala siyang dalang flashlight o kandilang maaring gumabay sa kanyang daan.

Sa kasawimpalad, lumakas ang ihip ng hangin sabay ang pagtakip ng madilim na ulap sa lahat ng kanyang madadaanan. Lumindol ang kanyang paligid at bumuhos ang ulan. Ngunit kasabay ng lahat ng ito ang kidlat.

Kaya, hinintay ni Aling Betty ang kidlat, at sa biglang liwanag, nakita niya ang daan.

 Unti-unti niyang sinundan ang daan sa bawat liwanag na galing sa kidlat, hanggang nakarating siya sa kanyang bahay.

Mga kapamilya: may mga liwanag tayong dulot ng maraming sakuna at kadiliman sa ating buhay. Kapag dumadaan tayo sa panibagong dilim, gamitin natin ang mga natutunan natin upang magsilbing ilaw sa ating daraanan.

Manalangin tayo: O Diyos, matuto nawa kami sa anumang sakuna, upang sa liwanag na karunungan, makaratingkamisa kinabukasang aming inaasam-asam.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

One thought on “Si Aling Betty at ang Kidlat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: