Para sa “manggagatas” – Si Nora, Pip at ang Gansa

Naging maswerte ang mag-asawang Nora at Pip. Nangitlog ng ginto ang gansang inaalagaan nila. Hindi nagtagal, kitang-kita ng buong bayan ang kanilang mabilis na pag-angat sa buhay. Ngunit hindi nakuntento si Nora at Pip. Nababagalan sila sa pa-isa-isang pangingitlog ng gansa.

 

Naisip nila: “Kung nangingitlog ng ginto ang gansa, baka mas mabilis kung makukuha nila ang mismong pinagmumulan ng ginto.” Kaya naisip nilang patayin ito.

Nang binuksan nila ang loob ng gansa, nagulat sila na walang pinagkaiba ang lamang-loob nito sa lahat ng mga ordinaryong mga gansa sa kanilang bakuran.

Narinig na natin ang aral na ito sa Ingles, “Do not kill the goose that lays the golden eggs” at itong kuwento ang pinanggalingan nito.

 

May mga oras na gusto nating madaliin ang ating pagyaman, na gusto na rin nating gatasan ang mismong eskuwelahan na nagbibigay sa atin ng trabaho. Sa halip na magkaroon ng utang na loob, nasasapawan ng ating pagkasakim ang anumang pasasalamat.

Manalangin tayo: “O Diyos ng pagmamahal, huwag mo sanang hayaan ang aming mga puso na maging ganid sa buhay, kundi makuntento sa patingi-tinging pag-unlad. Amen.”

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: