Si Pong Pagong at Kong Kuneho

Gusto ko ang laging sinasabi ng mga kaibigan kong Bisaya, “Hinay hinay pero kanunay” – Slowly but steadily.

May kuwento ako: Hinamon ni Pong Pagong si Kong Kuneho sa isang karera. Lagi kasing pinagtatawanan ni Kong Kuneho ang pagkabagal ni Pong Pagong. Isang araw, na-in-love si Pong Pagong kay Binibining Kambing. “Pustahan, Pong,” sabi ni Kong, “mauunahan pa kita kay Binibini sa bagal mong iyan.” Nasaktan si Pong, dahil sinabi ito ni Kong sa harapan ng maraming hayop sa damuhan.

Kaya hindi nakapagpigil si Pong hamunin si Kong Kuneho. Nang marinig ng mga hayop ito, nagsitakbuhan sila sa tabi ng daan upang manood. Nang magsimula, humarurot si Kong Kuneho at sa malayo nakita niya si Pong na tila nagsisimula pa lamang. Naisipan niyang magpahinga at siya namang nakatulog. Sabi niya sa sarili, “may oras pa.” Hindi tumigil si Pong sa kakalakad. Hanggang sa umabot ito sa dulo ng karera.

Nagising si Kong Kuneho sa masayang sigawan ng mga hayop. Sinubukan niyang humabol, ngunit huli na ang lahat. Nanalo na si Pong Pagong.

Mga kapamilya, gaano man kahirap abutin ang ating mga pangarap, sa “hinay hinay pero kanunay” maaabot rin natin ito.

Manalangin tayo: “O Hesus na muling nabuhay, buhayin mo ang nanghihina naming loob upang marating namin ang walang-hanggang buhay sa piling Mo. Amen.”

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: