Dahil ang Diyos ang Katotohanan, maging mapanuri sa mga nababasa’t napapakinggan.

Post-truth na ba ang panahon ngayon? Ibig sabihin, hindi na natin malalaman kung sinong nagsasabi ng totoo, kung sino ang nagpapakatotoo, at kung kanino mo maipagkakatiwala ang katotohanan. Patunay nito ang mga nagsisilabasan na fake news na lumilinlang sa maraming mga tao. “Ako ang katotohanan,” wika ng Panginoong Hesus.

Paano ba natin mamumukhaan ang peke sa tunay at totoo? Kailangan natin maging mas mapanuri sa ating mga nakikita, napapakinggan at nababasa. Katiwa-tiwala ba ang pinagmulan o ang source; ang headline ba ang buod ng artikulo; higit sa lahat, tingnan ang petsa, matagal na bang balita ito o sariwa pa lamang? Mas mainam na marami kang sources kaysa iisa lamang.

Matagal na ang fake news. Fake news ang tsismis, malisyosong usap-usapin, o paninirang-puri. Mas mabilis lang kumalat ngayon ang lahat ng peke dahil sa social media.

At dahil dito, mas tinatawag ng Panginoon tayong lahat lalo na ang mga Kristiyano na maging tagapagdala at tagapagtanggol ng katotohanan, hindi maging kabilang sa manlilinlang.

Manalangin tayo: O Panginoon, nawa’y mamungad sa aming mga puso ang diwa ng tunay na katotohanan, pagmamahalan at pagtutulungan gaya nang nararapat sa mga magkakapatid. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: