Gawing tulad ng isang tambayan ng magkakaibigan ang social media.

Naaalala niyo pa ba ang tambayan ng barkada, lalo na noong nag-aaral pa kayo? Sa tambayan nagkikita-kita, naguusap, at nag-bibiruan ang barkada. Bihira na raw ngayon ang tambayan sa eskuwelahan. Maliban sa kulang na ang espasyo dahil napupuno na ng mga istrukturang nagsisilakihan, nawala na rin ang ganang tumambay sa mga kabataan ngayon.

Nasaan na ang tambayan? Lumipat na po ito sa social media. Sa twitter makikita mo ang kuwentuhan, biruan, at usapan. Sa Instagram at Facebook mo makikita kung anong pinagsaluhang pagkain at pinuntahang pasyalan ng iba’t ibang miyembro ng barkada. Halimbawa, ang post mo ng sinigang ay maaaring hindi mahalaga sa ibang taong hindi kasali sa barkada, nguni’t mahalaga sa iyong kapamilya’t kaibigan.

Dahil mas malalim ang pagmamahalan, ang magkakaibigan ay nagtatalo, nagpapaliwanag at pinapakinggan ngunit hindi nagbabastusan.

Ayon kay Daniel Miller, parang isang tambayan ang social media.

Dahil dito, ang pakikipagsalamuha sa mga taong nagbibigay ng kuro-kuro sa ating mga pino-post ay tulad ng pakikitungo ng isang kaibigan. Kung salungat sa atin, sasagutin natin sila ng maayos.

Manalangin tayo: Panginoon, loobin mong mabuhay kami bilang mga anak mo sa isip at damdamin upang matamo ang kaligayahang walang hanggan. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: