Saan nagsisimula ang commitment?

Nakakita na ba kayo ng karera ng kabayo? Sabi ng mga karerista na nawawalan ng oxygen ang kabayo sa unang milya ng takbo nito. Pagkatapos, ang puso na lamang ang tumutulak sa isang magaling na kabayo na makarating sa katapusan ng karera. Sabi ni Michael Jordan, “The heart is what separates the good from the great.”

Nagsisimula sa puso ang ating mga commitment sa buhay. Hindi nakikita ang ating mga pinangakuan kung maayos pa ang lahat. Ngunit nagiging matingkad ang ating mga pangako sa mga oras na sinusubukan ang ating mga commitment. Isang nahuhumaling na may asawa, isang estudyanteng may tuksong mangopya, isang may utang na kailangang bayaran ay iilan lamang sa mga sitwasyong kailangang magdesisyon kung tututulan nila ang tukso o pananatilihin nilang  maging tapat sa kanilang asawa, prinsipyo, o dignidad.

Sa panahon ng pagsubok, nanatili na lamang ang puso sa pagpapatupad ng anumang commitment natin sa ibang tao.

Manalangin tayo. O Ama, ipagkaloob mo sa iyong mga anak ang banal na kaligayahan sapagkat iniligtas mo sila sa kasalanan at pinangakuan ng buhay na walang hanggan. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: