Ano ang priority mo?

Bilang pari, ilang beses ko nang pinakinggan ang huling kahilingan ng mga taong naghihingalo. Wala sa kanila ang nagsabing, “Fr, gusto ko pong ipunin ninyo sa aking tabi ang lahat ng aking mga medalya’t diploma. Ilagay nang paikot ang lahat ng aking mga achievements.”

Sa kabilang banda, pawang hiling ng pagtitipon ng pamilya’t kaibigan ang narinig ko. Gusto ng naghihingalo ang mamatay katabi ang kanilang mahal sa buhay. May iba ngang nagsabi na hinintay daw silang makarating galing pang abroad bago nilagutan ng hininga ang yumao. Iisa lamang ang sinasabi ng karanasan kong ito. Ang pagpapakita ng pag-ibig sa salita at gawa ang pinakamahalagang gamit ng buhay.

Pagnilayan natin sa araw na ito, mga kapamilya, kung ano ang priority natin sa buhay. Ginugugol ba natin sa pagpapalalim ng ugnayan ang ating buhay o mas nakatuon ang ating isipan sa pagpapadami ng pera, medalya o diploma? Mas dumadami ba ang iyong mga tunay na kaibiga’t kapamilya, o kumukonti na lamang?

Manalangin Tayo. O Ama, isinasamo namin, kami sana’y ilayo mo sa dilim ng kamalian at laging hanapin ang liwanag ng katotohanan. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: