Sa iyo ba talaga ang iyong kayamanan? Ang kuwento ni Doña Anita

Bago ang kanyang flight papunta Iloilo, nagmerienda si Doña Anita sa isang kapihan sa Terminal 3. Sa iisang mahabang mesa ng kapihan, naroroon ang kanyang inorder na brewed coffee at isang paper bag ng cookies. Habang iniinom niya ang kanyang kape, kinukutkot niya ang cookies sa paper bag.

Ngunit nagulat siya nang kumuha rin doon ang isang mamang katabi niya. Akala ni Doña Anita, isang beses lang niya gagawin iyon. Nguni’t paulit-ulit itong kumukuha sa kanyang cookies. Inis na inis si Doña Anita. Nababastusan siya sa kanyang katabi. Sa kanyang pag-iisip, iniinsulto na niya ang mamang katabi niya.

Nang naubos na ang cookies, padabog siyang umalis. Mainit pa ang kanyang ulo nang binuksan niya ang kanyang bag para kunin ang kanyang tiket. Sa loob ng bag, ang isang paper bag na punong-puno ng cookies!

Mga kapamilya, inaakala natin minsan na ang mga yaman at abilidad natin ay pawang nangagaling sa atin. Isipin nating nakikisalo pala tayo sa biyaya ng Maykapal.

Manalangin Tayo. O Ama, yayamang ang lahat ng biyaya ay nanggaling sa iyo, ipagkaloob mong lagi naming maisip ang matuwid at gawin ito sa tulong ng iyong awa at patnubay. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: