Pagalabin ang init ng pagtanggap sa isa’t isa

Maligayang Araw ng Kasarinlan! Happy Independence Day po sa inyong nagbabasa nito.

Laganap ang mga isyu ng bullying sa mga paaralan. Kakabit dito ang cyber-bullying kung saan ginagamit ang internet upang mang-away ng ibang tao. Dahil dito, maraming mag-aaral ang hindi masayang pumasok sa eskuwelahan. Hindi nila nararamdaman na kabilang sila ng komunidad ng paaralan.

Hindi nakakatulong ang anumang uri ng pang-aapi. Hindi lang bullying ang pinag-uusapan natin. Mayroon ding discrimination sa mga ibang relihiyon tulad ng mga Muslim, o kaya sa may ibang sexual orientation tulad ng LGBT. Maraming mga Pilipino na ang pinagtatawanan ay ang maiitim at may kapansanan.

Dahil dito, hindi natutugunan ang isa sa pangangailangan ng tao, ayon kay Abraham Maslow: ang belongingness, ang karanasan ng pagiging “at home” sa pamilya, kaibigan, komunidad, at sambayanan.

Kakasimula pa lamang ng pasukan. Bilang mga taong may pagmamahal sa Diyos, nawa tulungan natin ang isa’t isa upang maramdaman ng ating kapwa ang init ng pagtanggap natin sa isa’t isa, maging sa ating mismong tahanan, paaralan, pinagtatrabauhan o sa bansa lalo na ngayong Independence Day.

Tandaan: If we need to belong to someone, we must make the first move.

Manalangin tayo:

O Diyos ng pagmamahal, pagbigkisin mo kaming iyong mga anak, upang ang Iyong tunay na pagmamahal ay lalung maramdaman at makita naming lahat sa Araw ng Kasarinlan. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: