Paano mo palalaguin ang positibong pananaw sa buhay?

Hindi natin maipagkakaila ang mga balitang EJK or extra-judicial killings, o ang usapang death penalty para sa mga bilanggung nakagawa ng mabigat na krimen. Hindi lingid sa marami sa atin ang issue ng abortion at mercy killing sa iba’t ibang panig ng daigdig. Murang-mura na lamang daw ang buhay ngayon. Ilan lamang ito bilang patunay sa lumalaganap na kultura, ang “culture of death” sa kasalukuyang panahon.

Salungat sa pananampalatayang Kristiyano ang kultura ng kamatayan.

Dahil dito, hinahamon tayong labanan ito sa pamamagitan ng pagpapalago ng “culture of hope.” Paano nating palalaganapin ang pag-asa sa ating kapaligiran? Bilang resulta ng pananaliksik nina Robert Barr at Emily Gibson sa kanilang librong, “Building a Culture of Hope,” kailangan ang positibong pananaw sa buhay o “optimism,” ang paniniwalang maliwanag ang ating kinabukasan.

Naitatanim ang butil ng ganitong pananaw kapag mapagtanggap ang taong nakapaligid sa atin at higit sa lahat, nabibigyan tayo ng pagkakataong makatulong sa kapwa.

Dito tayo nagiging empowered, ibig sabihin, nasusubukan natin ang ating kakayahang harapin ang anumang makakapatay sa ating mga pangarap.

Manalangin tayo:

O Diyos ng Buhay, palaguin Mo nawa ang mga butil ng pag-asa sa aming mga puso, upang makatulong din kami sa mga nawawalan ng pag-asa sa buhay. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: