Piliin ang MAS mabuting buhay!

Nung bata pa ako, nakatuon sa musika ang aking atensiyon. Mas excited akong tumugtog kaysa maglaro. Mas gusto kong pag-aralan ang mga piyesa kaysa pumunta sa kung saan-saan. Dito ko nalaman ang tunay na nilalaman ng aking puso, at sa kalaunan, nagamit ko ang musika sa aking buhay-paglilingkod.

May pakay ang Diyos sa pagbibigay ng likas na talino o katutubong kakayahan sa atin. Paano mo malalaman kung naglilingkod ka ng taos-puso?

Kapag may silakbo ng damdamin ang iyong paggawa. May apoy. Merong passion. Kapag mahal mo ang iyong ginagawa, hindi mo kailangan ang nagbibigay-siglang salita ng ibang tao. At kapag ang apoy na ito ay nasa saiyo, magiging epektibo ang iyong ginagawa.

Passion drives perfection.

Gagaling at gagalingan mo ang mga bagay na gusto mong gawin.

Para sa akin, huwag manatiling kamtin lamang ang isang mabuting buhay o the “good life”. Piliin ang mas mabuting buhay, the better life – ang mamuhay nang para sa ibang tao at sa Diyos, at hindi para sa iyo lamang.

Tawag namin dito ay, “For God’s greater glory” – hindi “To God be the glory.” Yung greatER makes the difference, dahil kadalasan may kasamang mabigan na krus kapag greatER ang pipiliin.

Manalangin tayo: Panginoon, basbasan mo kami ng isang pusong harangin ang piliin ang mas ikabubuti at ikasisiya ng iyong kalooban. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: