Naiingit ka ba sa abilidad ng iba?

Nainggit ka na ba sa talento ng ibang tao? Lagi mo bang sinasabi, “Sana marunong din akong kumanta, sumayaw, at kung ano, ano pa.” O kaya, “Sana marunong din siyang kumanta, sumayaw ng tulad ko!”

Nararanasan kadalasan ang pangalawang pangungusap ng mga estudyante sa group work o kaya sa teamwork. Nguni’t meron tayong dapat na matutunan.

Iba-iba ang gawad ng Diyos sa atin.

Dahil niloob ng Diyos ang ating pagiging unique, hindi lahat ng kakayahan pinagkaloob ng Diyos sa iisang tao lamang. Ipinamahagi ng Diyos ang iba’t ibang kagalingan.

Bakit? Una, upang matuto tayong magmahal, at pangalawa, upang kakailanganin natin ang ibang tao.

Kung tayo magtutulungan, mabubuo natin ang isang komunidad na nagmamahalan.

Manalangin tayo. Panginoon, nawa maging liwanag kami sa sanlibutan at manatiling tapat sa Iyo. Ipagkaloob mong ang aming mga kakayahan ay aming mapagsasaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong magpakailanman. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

2 thoughts on “Naiingit ka ba sa abilidad ng iba?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: