May buwisit ba sa iyong buhay?

Mga pabigat  ba sa iyong buhay ang mga taong nakaka-inis, nakaka-frustrate, nakaka-buwisit? May iilang taong ginawa ka na nilang araw-araw na pulutan sa kanilang panlalait. Sila minsan ang pinagmumulan ng ating pagkakasala o pagkakamali.

Nguni’t sila rin ang mga taong kasama mo sa pananampalataya: kapwa-Katoliko o Kristiyano?

Mahirap matutong magmahal nang wagas lalo na sa mga taong buwisit sa buhay. Taliwas daw ito sa ating natural na pagkamakasarili. Nguni’t inuutos ng Diyos ang magmahal, kahit ito’y habang-buhay na pinag-aaralan.

Ayon kay San Pedro: “Magpakita ng espesyal na pag-ibig sa anak ng Diyos.” Bakit? Dahil nais ng Diyos na makilala tayo sa ating taus-puso at wagas na pag-ibig sa isa’t isa.

Sabi ni Hesus, “Sa ganito makikilala ng madla na kayo ay aking mga alagad, kung mag-iibigan kayo.”

Dahil dito, mahirap matutong magmahal nang mag-isa. Ang mga taong nakaka-irita ang tumutulong at sumusubok sa lalim ng ating pagmamahal.

Manalangin tayo. O Panginoong Hesus, maging mahinahon at makatuwiran kaming nagsisikap maging mapagmahal, na sa bawat sigalot, ay magsikap kaming humanap ng lunas batay sa kapayapaan at pagdadamayan. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: