Socrates: Gusto mo bang matuto?

Sino o ano ang nagbibigay sa iyo ng enerhiya, gasulina o apoy upang maisakatuparan ang iyong mga pangarap?

Isang estudyante ni Socrates ang nagmakaawang humingi ng karunungang tulad ng sa pilosopo, kaya sinama ni Socrates ang estudyante sa dagat. Pagdating sa tabing-dagat, inilublob ni Socrates ito ng matagal.

Pagkatapos ng ilang sandali, tinanong siya ni Socrates, “Gusto mo pa bang matuto?” “Opo,” sigaw ng estudyante.

Inilublob siya muli ng guro nang mas matagal, at tinanong, “Gusto mo pa bang matuto?” “Opo,” sagot nito. Inulit nang inulit ng guro ang kanyang ginawa, hanggang sa ika-apat na minuto nang nangailangan itong huminga. “Ngayon,” wika ni Socrates, “Ano ang gusto mo?”

“Huminga, po!” sagot ng estudyante.

“Kung gusto mo ng karunungan tulad ng pangangailangan mo ng “hininga,” makakamtan mo ang iyong minimithi,” turo ni Socrates.

Mga kapamilya, gaano ba lumalagablab ang iyong alab? Matindi ba ang iyong interes sa iyong trabaho; masidhi ba ang iyong pagmamahal sa iyong pamilya; determinado ka ba na tuparin ang iyong mga pangarap sa buhay o tutukang ayusin ito?

Ang alab ang tutulak sa iyong kapalaran.

Manalangin tayo: Panginoon, tulungan mo kaming magningas ang aming puso para iyo, upang matupad namin ang iyong angking kalooban. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: