Kuwento ni Lilong Lobo at Pina Porkupino

May kuwento ako: Nakaugalian na ni Lilong Lobo ang humalulong nang humalolong sa buwan tuwing gabi.

Kinukutya ni Lilong ang buwan dahil mabagal daw ito; hindi kasing liwanag ng araw ang kanyang ilaw; at paiba-iba ang mukha nito tuwing gabi. Kaya umiiyak gabi-gabi ang buwan.

Kaya tuwing gabi din lumalabas si Pina Porkupino, isang porcupine, upang pasayahin ang buwan. Minsan sumasayaw si Pina, minsan kumanta o mas madalas, kinakausap niya ang buwan. Isang araw, sinira ng isang malakas na bagyo ang buong kagubatan. Napadpad si Lilong at Pina sa isang malayong lugar at hindi nila alam ang pabalik sa kanilang mga bahay.

Humalulong si Lilong para humingi ng tulong. Ngunit walang nakinig sa kanya.

Samantala, narinig ni Pina ang isang bulong na galing sa buwan. Nakita ni Pina na inipon ng buwan sa iisang sinag ang kanyang daraanan upang makarating siya sa kanyang bahay.

Mahalaga sa buhay ang respeto at paggalang sa iba.

Manalangin tayo: “Loobin mo, makapangyarihang Dios na lagi naming pagnilay-nilayan ang mga bagay na matuwid at nakalulugod sa iyo, at tulungan mo kaming maisagawa ang mga ito. Amen.”

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: