Ano ang Pinakamalalim mong Hangarin?

Topic: Our deepest desires.

Naalala niyo po ba ang salamin sa unang pelikula ng Harry Potter? Tinatawag itong, “The Mirror of Erised.” Kung babaliktarin ninyo ang salitang, “Erised,” makukuha natin ang salitang, “desire.” Nung tiningnan ni Harry Potter ang salamin, nakita niya ang kanyang yumaong mga magulang.

Kung haharapin natin ang anumang salamin, at tatawagin natin itong, “The Mirror of Erised,” ano ang iyong makikita sa salamin? Kung nakita ni Harry Potter ang kanyang yumaong mga magulang bilang kasuluk-sulukan ng kanyang mga hangarin o desire: Ano ang lalabas sa iyong salamin?

 

Wika ni San Ignacio de Loyola, mahalagang na-vivisualize o na-iimagine natin ang ating sarili sa hinaharap. Sa gayon, nagsisilbing gabay ito sa araw-araw nating desisyon.

Naka-ugat dito ang criteria sa pagpipili kung alin ang mahalaga sa hindi; ang malalim sa hindi; ang makakatulong makamtan ito; sa hindi makakatulong.

Manalangin tayo: “O Dios na makapangyarihan at walang hanggan, palaganapin mo sa sanlibutan ang iyong kaluwalhatian upang makilala ng lahat ng bayan ang iyong liwanag. Amen.”

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: