Tanong sa Katapusan ng Taon: Paanong Magbago? Ang Kuwento ng Batang Mainitin ang Ulo

May isang batang mainitin ang ulo. Nagdadabog siya kapag nagagalit. Nagbibitiw siya ng masasakit na salita. Binabasag niya ang mga kagamitan kapag nangingitngit. Isang araw, dinala siya ng kanyang ama sa bakuran.

Sabi ng tatay, “Kapag nagagalit ka, magpako ka sa bakod, para alam mo kung gaano kadalas ang iyong pangingitngit.” Kaya sinubukan ng bata ang payo ng kanyang ama.

Araw-araw nagpapako ang bata sa kanilang bakuran. Habang tumatagal maraming nang pako ang nakabaon sa bawat kahoy ng bakuran. Hanga’t nahiya ang bata.

Wika ng ama, “Sa bawat araw na napigilan mo ang iyong sarili, magtanggal ka ng isang pako.”

Sa loob-loob ng bata, “Madaling magalit, ngunit kailangang buong araw akong hindi nangi-ngitngit para makatanggal ng isang pako. Mahirap yata iyon, ngunit susubukan ko.”

Nahirapan sa simula ang bata. Ngunit sa katagalan, natututo na niyang pigilan ang kanyang sarili. Kaya isang araw, masaya niyang ipinakita sa kanyang ama ang bakod na wala nang pakong resulta ng kanyang galit.

Kaya sabi ng ama, “Tingnan mo, anak. Kahit wala na ang mga pako, hindi na matatanggal ang butas. Kaya sa bawat pagdadabog mo, pinapako mo ang aming mga puso. Kahit kahit humingi ka ng tawad, hindi mo na maaalis ang sugat na iyong iniwanan.”

Manalangin tayo: Ama naming Lumikha, dalisayin mo kami sa lahat ng kasalanan, ngunit itaguyod mo kami sa pangako mong tunay. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: