Gathering: Ang Binubuo ng Alaala

May plano ba kayo ng inyong barkada na magkikita-kita ngayong Pasko? May balak ba ang inyong pamilya na mag-reunion? Kung meron, may dahilan kung bakit sa Pasko, laging isang tunay na salu-salo ang nagaganap.

Nagtitipon-tipon ang mga magkakabarkadang nagkahiwalay dahil nag-aaral na sa iba’t ibang kolehiyo. Nagkikita-kita ang mga pamilyang hindi laging nagkakasama dahil naninirahan na sa ibang bayan kasama ang kani-kanilang pamilya.

Hinahalintulad sa isang nanay na naghahangad ng pagbabalik ng kaniyang mga anak ang Diyos na nais pagsama-samahin ang mga nagkawatak-watak, sa iisang hapag.

Anong pinag-uusapan sa isang reunion? Kapag nagkakasama kami ng barkada ko sa high school, obvious ang pulutan: ang kuwentong high school kasama ang mga kalokohan at ang mga unang crushes. Kapag nagsasalusalo ang pamilya, binabalikan ang mga alaala ng pagkabata.

Tunay na sinasariwa nito ang nakaraan, sa pag-asang hindi nakatanim na sa puso ang pinagdaanan. Pinapanday ng pagbabalik-tanaw ang pagbubuklod natin. Ang tanging bumubuo ng isang malalim na pagkakaibigan ang mga alaalang tulad ng mga litrato sa ating photo-album.

Manalangin tayo: O Dios, nawa’y sa Paskong ito, sariwain namin muli ang pagmamahal na namamagitan sa isa’t isa, upang sa aming paglisan pagkatapos ng Pasko, hindi namin makakalimutan na ikaw lamang ang nasa aming buhay saan man kami mapunta. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: