On Repetition and Creativity: Paano maging Mapanlikha sa Paulit-ulit?

 

May tanong po ako sa inyo: nagsasawa ka na ba sa paulit-ulit ninyong ginagawa? Naghahanap ka ng mapaglibangan na hindi kailangang gumastos nang higit sa makakaya ng bulsa? Ang pagiging creative o mapanlikha ang hamon sa atin kapag nawawalan tayo ng gana dahil sa araw-araw na ginawa ng Diyos, hindi nagbabago man lamang ang ating mga gawain.

 

Likha sa ating lahat ang pagiging katuwang ng Diyos upang baguhin, pagandahin, asikasuhin ang ating mundo.

Dahil dito, lahat ng tao, hindi lang ang mga “artists,” ang may angking kakayahang lumikha ng panibagong mapaglibangan. May mga nanay na biglang nagkakaroon ng kahusayan sa pagluluto, pagtatanim ng iba’t ibang namumunga’t namumulaklak, o pag-aaruga sa halamang nagagamit sa pagluluto. Kung mapanlikha tayo, natutuklasan natin ang panibagong pagkakakitaan at paglilibangan.

 

Marami sa atin ang lumaking pinagsabihan na “hindi natin kaya” ang maraming mga bagay. Kaya nasanay tayong maniwala na limitado lamang ating magagawa. Ang pagbabago ng pag-iisip natin sa ating sarili ang siyang nagiging daan upang matagpuan natin ang ating kasiyahan.

Sabi ng isang manunulat: The greatest happiness in our lives is doing the things others say we cannot do.

Manalangin tayo: Ama naming Lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga tagapakinig, upang ang aming inihahain ay mapakinabangan namin ayon sa Iyong kaluwalhatian. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: