On Self-Confidence: Paanong Magkaroon ng Self-Confidence?

 

Meron ka bang self-confidence? Nanliliit ka ba kapag malaking tao ang kaharap mo? Kaya mo bang magsalita sa harap ng maraming tao? Kaya mo bang panindigan ang iyong prinsipiyo o ideya kahit hindi sumasang-ayon ang iyong mga kasama? Kung puro hindi ang sagot mo sa tanong ko, maaaring wala kang self-esteem.

 

Hindi ka magkakaroon ng self-confidence kung hindi maganda ang pagtingin mo sa iyong sarili; kung hindi mo gusto ang iyong personalidad. Self-esteem is about feeling good about yourself. And when you feel good about yourself, you develop self-confidence.

Confidence then builds self-esteem.

Sabi ni Hesus, mahalin natin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Ibig sabihin, kailangang may tamang pagmamahal tayo sa ating sarili upang alam natin kung papaanong papahalagahan natin ang iba.

 

Ang batayan ay simple: Kung minamahal tayo ng Diyos, may nakikita Siyang karapat-dapat sa atin upang mahalin.

Kung inalay ng Diyos ang Kanyang kaisa-isang Anak para sa ating kaligtasan, may kahalagahan ang tao para sa kanya. Kung madaling patawarin tayo ng Diyos, ibig sabihin, lagi Siyang umaasa sa ating kagandahang-loob. May tiwala Siya sa ating kabutihan.

Manalangin tayo: Ama namin, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa sa iyong awang dakila. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: