All Souls’ Day: Bakit Kailangang Dalawin ang Patay na?

 

Dahil bukas na ang Undas, maaari nating isipin na isang reunion o pagtitipon-tipon ang araw ng mga patay. Ginugunita natin na ang mga minamahal nating yumao ay hindi naglaho na lamang, kundi buhay-na-buhay at tunay na kapiling natin sa araw-araw.

Ngunit magiging makahulugan lamang ang ating paghahanda sa araw na ito kung may pananampalataya tayo sa Diyos na magpakailanman. Na tunay ngang kapiling ng Diyos ang ating mga yumao.

 

Sinasabi natin na sumakabilang-buhay na ang mga mahal nating yumao. Ibig sabihin, ang kamatayan ay hindi katapusan, ngunit isang hakbang tungo sa mas magandang buhay. Kaya tunay na hindi napaparam ang ating pag-ibig, dahil kahit yumao na ang ating sinisinta, natatanggap pa rin nila ang ating pagtatangi.

 

Kaya ang pagdalaw natin sa libingan ay isang pagpapahalaga sa kanila at ating buhay. Sa iisang Diyos, ang buhay at ang sumakabilang-buhay ay hindi nagkakahiwalay. Tinutulungan pa rin tayo ng mga yumao; at tinutulungan din natin sila sa pamamagitan ng ating mga dasal.

Manalangin tayo: Ama naming mapagmahal, ang mga yumao nawa’y makarating sa iyong tahanang mapayapa’t maningning. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: