On Building a Community: Pagbubuklod ng Isang Pamilyang-Pantao

May kaugnayan ang nagbabahagi sa isang tinapay sa hapag-kainan. Isang pamilyang magkasalo sa inihandang almusal. Isang barkadang magkasamang naghahati-hati sa pananghalian. Isang magkasintahang nagsasalo sa inorder na pagkain. Magkakaugnay ang nagsasalo-salo sa iisang handaan. At nagbubuklod sa kanila ang pagibig sa isa’t isa o sa taong sanhi ng kanilang pagdiriwang.

Dahil dito, isang komunidad ang nagbabahagi ng katawan at dugo ni Kristo sa misa. Magkakapatid tayong lahat dahil iisa lamang ang ating Ama.

Ganito din ang pinakamimithi ng Panginoon. Bagaman tayong lahat ay magkakaiba sa kulay, pananampalataya, at kultura, pinapangarap ng Diyos ang panahong hindi ang ating pagkakaiba ang mas mahalaga, kundi ang ating pagiging isang pamilyang sakop sa iisang pagmamahal sa Diyos, tulad ng mga taong nagkakaisa sa iisang handaan.

Maaaring pagnilayan natin ngayon ang ating mga pag-uugali ukol sa pagbibigkis. Sa panahon na may mga paguusig sa sumasampalataya sa Muslim at Kristiyano, may mga ginagawa na rin ba tayong nakakatulong sa pagpapanday ng komunidad ng Pilipino tulad ng pagkilala sa kahusayan din ng iba?

Manalangin tayo: O Dios, ang iyo nawang kagandahang-loob ay sumubaybay sa aming pagbubuklod ngayon at araw-araw. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: