On Teamwork: Ang Kuwento ni Trevor Tubig

 

Pangalagaan ang kabutihan ng bayanihan at huwag kaming pabayaang manghinawa sa pakikipagtulungan sa kapwa. 

Si Trevor Tubig ay isa lamang na butil ng tubig na may malaking pangarap: ang balutin ang buong bundok at bukid ng niyebe o snow. Nang sumikat ang araw, umakyat siya sa isang manipis na ulap. Ngunit hindi nagtagal, bumaba uli siya sa lupa bilang ulan.

Ilang beses itong nangyari at tila nawalan na ng pag-asa si Trevor Tubig na maabot ang kanyang pangarap.

 

Isang araw, nakasali siya sa isang makapal na ulap. Ngunit hindi niya nagustuhan ang pangyayari doon. May ibang mga butil na mautos: “Ang mga maliit na butil sa itaas; ang mga malalaking butil sa ibaba. Magsiksikan at huwag hihiwalay sa lahat!” Naisipan ni Trevor Tubig na huwag sumali at hayaan na lamang siyang bumaba sa lupa bilang ulan.

Nguni’t may kumausap sa kaniya: “Marami kaming pumunta dito sa ulap dahil sa gagawin nating sabay-sabay. Binubuo natin ang ulap ng niyebe. Bababa tayo sa lupa at babalutin natin ang mga bundok at bukid ng yelo!”

 

At nagkatotoo ang pangarap ni Trevor Tubig. Natutupad pala ang pangarap kapag nagtutulungan!

Mga kapamilya, magtulungan tayo upang matupad natin ang ating pangarap, na siya ring pangarap ng ating bansa: ang kaunlaran at kapayapaan!

Manalangin tayo: O Dios, simula ng lahat ng kabutihan, itanim sa aming mga puso ang pangarap Mo sa amin. Pangalagaan ang kabutihan ng bayanihan at huwag kaming pabayaang manghinawa sa pakikipagtulungan sa kapwa. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: