Ang Tabak ng Hari

Kape't PandasalPagpapahalaga o values: kapayapaan

***

Sa panahon ng iba’t ibang digmaang nangyayari sa buong daigdig, may kuwento po ako ukol sa kapayapaan. Nangangarap ang isang tabak na makasali sa isang malaking digmaan. Dahil bago at gawa sa pinakamalakas na bakal, siya ang tinatawag na “The king’s sword” o ang tabak ng hari.

Isang araw, naranasan niya ang digmaan. Labis itong nabigla sa nakita: tambak ang mga patay, maraming duguan, at maraming nag-agaw-buhay. At dahil dito, ayaw na niya sa anumang digmaan.

Isang araw nagkaroon ng away ang dalawang hari na nauwi sa hamon ng isa pang digmaan. Sa bisperas ng digmaan, hindi mapakali ang tabak ng hari. Hindi dapat mangyari ang digmaan. Sa kanyang takot, nanginig siya nang nanginig, at narinig ng ibang tabak ang ingay ng kanyang panginginig o vibration. Naunawaan ng ibang tabak ang kanyang ginagawa. Hindi rin nila gusto ang nangyayari sa digmaan, kaya sabay-sabay silang nanginig.

Dahil sa ingay, hindi nakatulog ng mahimbing ang mga sundalo’t hari.

Dahil nakapagpapahina ang puyat, pinagpaliban ng mga hari ang digmaan. Ngunit sa pagkakataong ito, nakapag-usap ng masinsinan ang mga hari. Napagtawanan nila ang kanilang alitan, hanggang sa naisipan nilang makipag-ayos at magtulungan na lamang bilang magkaibigan.

Mga kapamilya, hindi kailangang maranasan natin ang digmaan o anumang alitang nauuwi sa patayan upang matutunan ang halaga ng kapayapaan.

Manalangin tayo:

O makapangyarihang Dios, ikaw ay buong giliw naming tinatawag na Ama. Loobin mong mabuhay kami bilang mga anak Mo nang mapayapa. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: