Ang Mga Hayop Sa Bintana

Kape't PandasalPagpapakahalaga o values: Pagkakaibigan

***

Minsan ang pagiging banal ay nauuwi lamang sa pagdarasal at pagsisimba. Nguni’t ang pagiging tunay na kaibigan ay isa ring pagpapakabanal.

May kuwento ako.

Nagkasakit nang malubha si Anthony, isang anim na taong gulang na bata. At dahil mahina ang kanyang katawan, nakahiga na lamang siya sa ospital at pinagbawal ang mga batang dadalaw sa kanya. Sa kanyang lungkot, mas naging malubha ang kanyang sakit.

Isang araw, tumingin siya sa labas ng kanyang bintana. May nakita siyang unggoy na nakasalamin na kumakain ng isang sandwich. Nagtaka siya, ngunit hindi niya sinabi sa iba. Baka mapagkamalan siyang sira-ulo. Kinabukasan, isang aso naman ang kanyang nakita na nakabihis ng kanyang uniform sa eskuwelahan. Ganoon din nangyari sa sumunod na araw: minsan kambing, ibon, elepante, atpb. At tuwang-tuwa siya sa kanyang mga nakita.

Dahil dito, gumaling siya nang gumaling.

Nang pumasok na siya sa kanyang eskuwelahan, nakita niya ang kanyang kaibigan si Lancel at naikuwento niya ang kanyang mga nakita. Habang tawa sila nang tawa, nakita niyang may naka-usli sa bag ni Lancel. Nakita niya ang buntot ng unggoy at tenga ng asong nakita niya sa bintana ng ospital!

Manalangin tayo:

Paunlakan mo, Panginoon, ang aming hinihiling na kalinga ng tulad ng galing sa tunay kaibigan. Pangalagaan ang aming buhay at kabuhayan nang makapaglingkod kami sa Iyo nang buong katapatan. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: