Ang Tatlong Magkakaibigang Binhi

Kape't PandasalPagpapahalaga o values: Tiwala sa Diyos na ibibigay ang kailangan natin sa anumang haharapin.

***

Kapag hinaharap natin ang anumang hirap sa ating buhay, nalilinang natin ang mga bagay na gagamitin natin sa pagharap sa anumang hamon sa ating buhay.

Kuwento ako. May tatlong binhing magkakaibigan. Isang araw, dinala sila ng hangin sa isang patag sa kagubatan. Tuwang-tuwa sila sa kanilang naratnan. Ngunit hindi nagtagal nakita nila ang dahilan kung bakit walang kahoy ang tumutubo sa patag: hinahagisan ng mga unggoy ang anumang binhing tumutubo ng saging.

Sinimulan ng unang binhi ang tumubo. Ngunit hindi pa siya nakakarating ng ilang metro kataas, hinagisan siya ng maraming saging at halos napatid ang kanyang mga tangkay. Kaya sinabihin nito ang dalawang pang binhi. Sumang-ayon ang pangalawa, ngunit, nagmatigas ang pangatlong binhi: ang binhi ng narra.

Sabi niya, susubukan niyang tumayo, tumubo at lumago. At ito na nga ang nangyari: sa bawat hagis, dinoble niya ang kanyang pagsisikap.

Paulit-ulit ang hamon sa narra at hindi tulad ng ibang binhi, hindi nawalan ng pag-asa ang binhi. Hindi nagtagal, lumakas ang kanyang mga tangkay hanggang nakayanan nito ang lumago sa kabila ng mga saging inihahagis sa kanya.

Manalangin tayo.

O Dios, tanglawan mo ang mga nawawalan ng pag-asang magsumikap sa kabila ng anumang hamon sa kanilang buhay. Loobin mong dumami at maging banal sa wika at gawa ang mga nakaanib sa iyo. Alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: