Kuwento Para sa Simpleng Pamumuhay

Kape't PandasalSi Olav ang pinaka-kinatatakutan sa lahat ng mga Vikings. Kaya niyang patumbahin ang anumang hayop tulad ng mga toro, oso at leon sa isang iglap lamang.

Kaya upang makilala siya, inilagay niya ang kanyang mga tropeo ng mga digmaang kanyang sinalihan sa kanyang helmet at balabal. Sa kanyang helmet ang higit na isang libong mga sungay at sa kanyang mga balabal ang higit na limampung mga mabibigat na diamanteng kumikinang habang siya’y naglalakad sa daan.

Isang araw, nabangga ni Olav si Virgensten, isang patpating estudyante ng medisina, dahil nagbabasa habang naglalakad ang binata. Sa galit, hinamon ni Olav si Virgensten; at hindi rin tumanggi ang binata sa isang kondisyon. Sabi niya, “Dahil malabo ang aking paningin, hindi kita makikita hanggang suot-suot mo ang iyong helmet at balabal.” Pumayag si Olav. Nang nagsimula na silang mag-away, iisa lamang ang ginagawa ni Virgensten: sa bawat suntok at tadyak ni Olav, umiwas siya nang umiiwas.

Sa tagal ng kanilang pag-aaway, bumagsak si Olav na waring namatay. Nagtagumpay si Virgensten!

Dahil dito, naging simple na lamang sa pananamit si Olav. Mas gusto niyang makilala siya, hindi dahil sa kanyang mga tropeo, kundi sa kanyang pansariling lakas.

Manalangin tayo.

O Ama, dahil sa kababaang-loob ng iyong Anak, itinaas mo ang sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang simpleng pamumuhay at banal na kaligayahan sapagka’t iniligtas mo kami sa kasalanan at pinangakuan ng buhay na walang hanggan. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: