Ang Pasensya ni Hasgar

Kape't PandasalNoong unang panahon, may isang halimaw na nakabilanggo sa isang madilim at malalim na kuweba. Iisa lamang ang pasukan at labasan nito, ngunit nagbabago-bago ang posisyon nito araw-araw.

Isang araw, dumating si Hasgar sa bungad ng kuweba. Natuklasan ng kanyang matalinong alipin ang sikreto ng pabago-bagong posisyon ng pintuan ng kuweba. Balak ng Hasgar na gamitin ang halimaw bilang pantakot sa mga tao, sa kanyang planong maging hari ng buong daigdig.

“Basta antayin niyo po ang dilim, bago kayo lumabas ng kuweba,” wika ng alipin.

Nagkatagpo ang halimaw at si Hasgar sa isang napakamadilim na bahagi ng kuweba. Kinausap ni Hasgar ang halimaw at sumang-ayon ito sa kanyang masamang plano. Nang makarating ang dalawa sa labasan ng kuweba, pumasok ang liwanag ng araw. Naalala ni Hasgar ang payo ng alipin, kaya naghintay sila sa takipsilim.

Ngunit, nawalan ng pasensya ang dalawa. Hindi nila matiis na maghintay. Sumugod na sila sa bungad ng kuweba upang lumabas. Ngunit nasilaw at nabulag sila sa araw.

Mga kapamilya, mahalaga ang pasensya sa ating buhay. Madalas napapahamak ang nawawalan ng pasensya, kasama ang pagkasira ng anumang plano natin sa buhay.

Manalangin tayo.

O Dios, ang lakas ng mga umaasa sa iyo, dinggin ang aming mga kahilingang maging mapasensya. Lingapin mo kami sa aming kahinaan, upang makasunod sa iyong mga utos at gawin lagi ang ayon sa iyong kalooban. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

2 thoughts on “Ang Pasensya ni Hasgar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: