Solusyon sa Pagkasiphayo

Kapuna-puna na sa mga panahong ito, sa gitna ng lahat na ginagawa natin upang habulin at namnamin ang buhay at iwasan ang anumang nakasisira at nakapagpapahirap ng buhay, may isang katagang naglalarawan sa tunay na kahalagayan natin. Hindi lamang ngayon, kundi nuon man. Hindi lamang sa mga mahihirap, kung sa mayayaman man. Hindi lamang sa bigo, kundi sa mga nagtagumpay din.

Ito ang salitang, “pagkasiphayo” na nangangahulugang “kawalan ng diwa at kahulugan ng buhay, kawalan ng katuparan at kasiyahan.” Maaaring tagumpay ka sa maraming iba, ngunit bigo sa pinakamahalagang iisa.

Sapagka’t nilikha tayo para makipag-ugnayan sa kapwa at sa Maykapal. Tanging ang personal at sarilinang pagharap at pakikipagtagpo na may paggalang at pag-ibig ang makapagbubukas at makapagkakaloob sa atin ng kahulugan at diwa. Gaya ng madalas nating marinig, “Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang.” Walang tao ang katulad ng isang pulo na nagsasarili sa gitna ng kalawakan.

Nagmula tayo sa ugnayan, at tayo’y para sa ugnayan — sa kapaligiran, kapwa, mismong sarili, at sa kanilang suma total, ay isang paghahanap sa pakikipagugnayan sa Diyos.

Pagtatapos ng summer ang pagtatapos ng buwan ng Mayo. Meron ka bang ginawa upang palalimin ang iba’t ibang ugnayang nagbibigay saya sa ating buhay, solusyon sa ating pagkasiphayo?

Manalangin tayo.

Ipagkaloob mo, Panginoon, na ang takbo ng sanlibutan ay maging tahimik at maayos. Hinihiling namin ito upang ang aming bayan ay magtamasa ng kapayapaan sa paglilingkod sa iyo. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: