Bantayan ang Bawat Niluklok Natin

Tapos na ang eleksyon. Marahil, alam na natin kung sino-sino ang pinagkakatiwalaan ng maraming Pilipino sa kanilang kinabukasan. At bagaman marami sa atin ang hindi masaya sa resulta ng karamihang nanalo sa halalan, wala na tayong magagawa pa.

Nagsalita na ang buong masa, kahit hindi tayo sang-ayon sa lahat ng kanilang nagustuhan. Ganito ang proseso ng demokrasya.

Nabigyan na ng pagkakataong lahat makapagsalita at bumoto, at hindi sa lahat ng bagay, ang atin lamang ang maririnig at masusunod. Ito na ang oras ng pagtanggap at pagpapaubaya. Ito na rin ang pagkakataong magtanong kung ano pa ang maaari nating maitutulong sa ating pamahalaan. Hindi na ito panahon para makipagtuligsa o makipag-away. Ito na ang panahon ng pagkakaisa. Ito na ang panahon upang sumama sa pagsulong ng Pilipinas sa ating hinaharap.

Meron tayong maitutulong: huwag natin silang pabayaang mag-isa sa kanilang tungkulin. Bantayan ang bawat iniluklok natin.

Sundin ang kanilang mga ginagawa at huwag hahayaang mapunta sa ikasasama ng ating bansa. Pagdasal natin sila na laging isa-alang-alang ang mabuting kapakanan ng buong bansa.

Manalangin tayo.

“Loobin mo, makapangyarihang Dios, na lagi naming pagnilay-nilayan ang mga bagay na matuwid at nakalulugod sa Iyo. Hinihiling namin, tulungan mo kaming maisagawa ang mga ito, alang-alang kay Kristo aming Panginoon. Amen.”

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: