Ang Halaga ng Kandidatong May Tunay Na Pakialam sa Komunidad

Kapag naririnig ninyo ang salitang, “komunidad” o “sambahayanan,” ano ang sumasagi sa iyong isip? Marahil tinutukoy natin ang pagkakaisa ng bawat miyembro ng komunidad; maaari ding isipin ang isang mas malawakang pamilya sa ilalim ng iisang bahay. Ito din ang nasasaisip ni Hesus nang banggitin niya ang Espiritu Santo.

Ang sambayanan ay ang kapatiran ng mga nakakikilala kay Jesus sa pamamagitan ng Espiritu Santo.

Mahalaga ang salitang “komunidad” o “sambahayan” sa darating na eleksiyon. Sino sa mga kandidato ang maaaring magbigay daan sa tunay na pagkakaisa at pagkakapatiran na labis na kailangan sa kaunlaran ng buong bansa? Sino sa kanila ang maaaring tipunin ang lahat ng pinuno ng bansa, upang sama-samang solusyunan ang mga isyu ng ating lipunan? At dahil dito, sino sa kanila ang may tugon sa mga isyu ng sambahayang Pilipino saka-sakaling sila ang mapupunta sa luklukan ng lingkod-bayan?

Samakatuwid, bilang iisang bayang Pilipino, huwag tayong magpapadala sa anumang siraang nagaganap. Kundi ibaling natin ang ating pagdedesisyon hindi sa personalidad ng mga kandidato, kundi sa kanilang tugon sa tunay na isyung pambayan.

Manalangin tayo.

O Dios na makapangyarihan, tanggapin mo ang aming mga panalangin at alay ng sarili para sa isang mapayapa, malinis at makatotohanang eleksiyon. Kami sana’y maging saksi ng Muling Pagkabuhay ng Panginoong Hesus sa aming isip at damdamin. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: