Alagaan Ang Sangnilikha

Kape't PandasalTag-init o tag-araw, nais nating gumala nang gumala, kasama ang pamilya o kaya ang barkada. May iba namang gustong diskubrehin ang Pilipinas nang mag-isa o tinatawag nilang solo backpacking. Hindi kailangan mahal ang pinupuntahan, may mga kalikasang libre at walang bayad. May umaakyat ng bundok, may nagkakagustong sisirin ang dagat. Sa anumang gawaing masaya, meron tayong dapat tandaan.

Iwasan sana nating mag-iwan ng tanda maliban na lamang sa mga litratong alaala ng pagbisita.

Anong ibig kong sabihin? Mga mga naba-vandalize, sinusulatan ng “I was here” o kaya nag-iiwan ng basura sa paligid. Kapag sinisira natin ang kagandahan ng kapaligiran, hindi natin binibigyan ng pagkakataon ang mga kabataang magustuhan rin ang mga tanawin. Iniwan natin sa kanila ang pangit at dumi, kaysa ang kagandahan ng sangnilikha.

Kasama sa mga nagmamakaawang pakinggan ang mga dalubhasa sa climate change, sa pagaalaga ng kapaligiran, at higit sa lahat, kay Pope Francis na sumulat ng Laudato Si, inaanyayahan tayong pahalagahan at palaguin ang kalikasan nagbibigay ng saya sa ating lahat.

Manalangin tayo:

“O Dios tinatanglawan mo ng iyong katotohanan ang mga naliligaw upang manumbalik sa landas ng kaligtasan. Itulot mong ang lahat ng may pananampalatayang Cristiano ay mabuhay nang nararapat sa ganitong taguri at iwasan ang di nababagay bilang mga anak ng Diyos. Alang-alang kay Kristo. Amen.”

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: