Gugulin ang Mahal na mga Araw sa Pagbabalik-loob sa Diyos

Kape't PandasalNandito na po tayo kapamilya sa pinaka-banal na linggo ng taon. Kahapon ang pagpasok ni Hesus sa Jerusalem, ang pagtatag niya ng Bagong Tipan, at ang kanyang pagdurusa’t kamatayan. Sa likuran ng mga taong nagsisigaw sa madugong pangyayaring ito sa buhay ni Hesus ay ang kapangyarihan ng kasamaan. Nguni’t pinakitang ginamit ng Diyos ang mismong pangyayaring ito sa kapakanan ng kaligtasan nating lahat.

Paano? Masunuring tinanggap ni Jesus ang kalis ng pagdurusa at buong pananalig niyang ipinaubaya ang lahat sa kamay ng kanyang Ama, sa gayon baguhin sa mabuti ang masamang kapalaran ng sangkatauhan.

Dito tayo matututong tumugon sa ating paguusig at paghihirap hanggang sa kamatayan: Ang bawat Kristiyano ay kailangang pagtiwalaan ang pag-ibig ng Diyos at damhin ang alalay ng Diyos sa pananalangin. Sa ating mga pagdadalamhati, sinasabayan tayo ng Diyos.

Mga kapamilya, gugulin natin ang linggong ito para sa Diyos, sa pamamagitan ng panalangin at pagninilay, sa pagbabalik-loob sa Diyos at pagbabagong-buhay.

Manalangin tayo:

Isinasamo namin, O Diyos na makapangyarihan, na kaming nagkukulang sa iyo, dala ng aming kahinaan, ay lumakas sana dahil sa mahal na pasion ng iyong Bugtong na anak. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: