Ano ba ang hinikayat sa Jubileo ng Habag at Malasakit?

Kape't PandasalTinuturing ni Pope Francis ang taong 2016 bilang isang Jubilee Year of Mercy and Compassion o Habag at Malasakit. Ano ba ang Jubilee Year? Sa kapanahunan ng Lumang Tipan, pinagdiriwang ang Jubileo tuwing ika-limampung taon upang muling sariwain ang kanilang ugnayan sa Dios, kapwa at kalikasan. Ginagawa ito bilang isang pasasalamat sa lahat ng kanilang natanggap na biyayang galing sa Diyos.

Sa Jubileo, tinutulungang bumangon ng mga tao ang mga dukha, pinapalaya ang lahat ng mga alipin, kinakalimutan ang lahat ng sama ng loob, at higit sa lahat, pati ang utang ay nawawala. Sa pagdiriwang ng Jubileo sa taong ito, hinihikayat ni Pope Francis na bigyang puwang sa ating puso ang mga nangangailangan, patawarin ang kasalanan ng mga nang-api sa atin. Isang mapayapa at panibagong-buhay ang mithiin ng pagdiriwang na ito.

Manalangin tayo, kapamilya:

O Ama, magalak sanang lagi ang iyong bayang taglay ang panibagong isip at damdamin. Yayamang inampon mo kami at kinupkop, loobin mong matamo namin ang buhay na walang hanggan, alang-alang sa Anak mo, si Jesukristong Panginoon namin, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang-hanggan. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: