Maging Tulad ng Damo

Kape't PandasalMay kasabihan tayo na matagal mamatay ang masasamang damo. Totoo nga: mahirap patayin ang damo. Nasunog na ang lahat ng kahoy sa paligid, ngunit paglipas lamang ng ilang araw, damo ang unang tutubo. Sa mababatong lugar na tila walang maaaring lumago, damo ang una mong mararatnan. Ang pinakamalapit sa bukana ng bulkan ay hindi isang punong kahoy, kundi ang cogon, isang uri ng damo. Ang damo ang hindi natitinag ng anumang balakid; hindi mapipigilang lumago sa kahit anong lugar mapadpad ang mga butil na ito.

Tulad ng damo, inilalabas ng Panahon ng Kuwaresma ang panloob nating lakas upang mabuhay. Unti-unti nating hinaharap ang mga balakid sa ating paglago. Binabalatan ng Kuwaresma ang ating pagkatao upang makita natin ang pinakatotoo at pinakarurok ng ating mga puso.

Sa ating pag-aayuno, nakikita natin ang mga bagay na akala natin ay mahalaga, ngunit burloloy lamang ito sa ating buhay, tulad ng ating mga pinagmamayabang na alam nating di natin madadala sa hukay.

Samakatuwid, matitira sa atin ang pinakamahalaga, totoo at bahagi ng ating kasarinlan: ang ating pagmamahal sa kapwa at ang ating pananampalataya sa Diyos. Gaano ba tayo nagmahal, paano ba tayo nagmamahal, at ano pa ang kailangan nating gawin upang mas lalo pa tayong maging mapagmahal.

Manalangin tayo:

Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong masimulan namin ang pakikipagtunggalian bilang mga kapanig ni Kristo ngayon. Sa aming pagsugpo sa mga salungat sa pamumuhay sa Espiritu Santo, maging amin nawang sandata ang pagtitimpi sa sarili. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

One thought on “Maging Tulad ng Damo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: