Hamon ng Debosyon sa Sto. Niño

Kape't PandasalSa banda ng kabisayaan tulad ng Cebu, Iloilo, Aklan, at pati sa Prague, Italia o sa Columbia, pinagdiriwang ang Santo Niño, ang batang Hesus. At marami sa ating mga Pilipino ang may debosyon at pagmamahal sa Niño. Ngunit mainam na tingnan ang mas malalim na dahilan ng debosyong ito.

Pinagninilayan sa mga debosyon sa Sto. Niño ang mga kuwento ukol sa pagkabata ni Hesus na nakasulat sa Ebanghelio si San Lukas at San Mateo. Dito tinitingnan ang pagsasaatin ng Diyos o tinatawag nating, the Incarnation: ang pagsasakatawang-tao ng Diyos sa atin.

Ang debosyon natin sa Santo Niño samakatuwid ay humahamon sa atin ng ating mismong presensya sa ating kapwa.

May isang batang nagising sa napakasamang panaginip. Tinawag niya ang kanyang nanay at hiningi na tabihan siya sa kanyang pagtulog. Ngunit sumagot ang kanyang nanay: “Anak, huwag kang matakot, binabantayan tayo ng Diyos.” Sagot ng anak: “Alam ko po iyon, ‘nay, pero kailangan ko katabi at kayakap.”

Ayon sa isang pagaaral ng Harvard, isa sa sanhi ng problema ng depression o suicidal tendency ng mga bata ay dahil sa mga magulang na laging wala sa kanilang piling. At hindi ba, hinahanap natin ang mga namumuno sa atin na magpakita lamang sa atin?

Manalangin tayo: Panginoon, sa aming debosyon sa iyong Anak na si Hesus, nawa’y tulad niya na nagkatawang-tao at naging kasama namin, nawa kami rin ay maging kasama ng mga taong walang makasama sa buhay. Amen.”

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: