Maglagay ng mga Tanda ng Magagandang Alaala

Kape't PandasalTinatago mo ba ang mga Christmas o birthday cards na binigay ng iba’t ibang mahal mo sa buhay? Ako, oo. Inaamin kong sentimental akong tao: mahalaga sa akin ang mga ebidensya ng pagmamahal, maging card man ito, sulat o litrato. Halimbawa, ang featured image na nasa itaas nitong blog post ay larawan ng pamilya ko. Isa sa mga nakatagong alaala ng aking nanay na yumao na.

Sa aking upisina naman, meron akong tinatawag na inspirational wall kung saan nakalagay ang iba’t ibang litratong may kahulugan sa aking buhay.

 

Sa pagharap sa bagong taon, kailangan natin ipunin ang mga biyayang natanggap natin sa Panginoon, galing man ito sa mga masasayang karanasan o mga aral sa mga masasaklap na pinagdaanan.

At mahalagang hindi lang ito sa ating mga “isip” lamang. Kailangan natin ng may nakikita at nahahawakan; mga bagay na nagpapaalala sa atin.

 

Kaya maaari nating ilagay ito sa mesa katabi ng ating higaan, bilang inspirasyon sa simula at katapusan ng araw, o kaya’y litrato sa ating mga wallet upang lagi natin silang kapiling saan man tayo pumunta.

Marami tayong haharaping pagsubok sa bagong taong 2016.

Hindi lahat ng oras laging masaya. Nguni’t kahit anong bagyo at sakripisyo ang ating dinadala kapag alam natin kung para kanino, hindi kailanman tayo matutumba.

Manalangin tayo: Panginoon, nawa’y lagi kaming magpapasalamat sa mga mahal namin sa buhay, narito man sila o nasa ibang lugar. Ipagkaloob mo po sa kanila ang kanilang pangangailangan. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: