Higit na Paghandaan ang Espirituwal na Buhay sa Pasko

Kape't PandasalNilapitan ka na ba ng isang tao na hindi pera ang pangangailangan, kundi isang tagapakinig o tagapagbigay-gabay sa nararapat at makabubuting hakbang sa isang komplikadong sitwasyon?

Ganito ang karanasan ni San Juan Bautista. Hindi pangangailangang pisikal ang mga tanong ng mga tao, publikano at kawal, kundi, “Ano ang dapat naming gawin upang makamtan ang buhay na walang hanggan?”

 

Hindi natin masasagot ang mga katanungang may kinalaman sa espiritu kung ang paghahanda natin sa Panahon ng Adbiento ay nananatili sa larangan ng pisikal, at hindi espiritwal.

Marami sa atin ang naghahanda sa mga nalalabing araw bago ang Pasko. Punung-puno ang mga tiyange at shopping malls ng mga taong namimili ng panre-regalo o kaya ng mga pagkain ihahain sa Noche Buena at sa mga bisita sa araw ng pagsilang ni Hesus.

 

Sa kabila ng mga paghahandang ito, nawa’y huwag nating makalimutan ang paghahanda ng ating mga puso’t kaluluwa. Hayaan nating gamitin ang kapaskuhan upang pag-samahin ang mga nag-aalitan sa pamilya; nag-tatampuhang magkaibigan; o muling sariwain ang ating naghihingalong ugnayan sa Diyos.

Sabay tayong manalangin: “Panginoon, ibigay mo po sa amin ang biyaya ng paghahanda sa ating puso at kaluluwa sa iyong pagdating, upang ang ano mang tanong ukol sa nararapat na paglilingkod sa inyo ay masasagot at maisasabuhay namin. Amen.”

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: