Sali Ka Na!

Kape't PandasalMaligayang Pasko po!

Dumarating sa iba’t ibang panahon at oras ang tawag ng Panginoon sa atin. Sa katunayan marami sa atin ang hindi na maalala ang eksaktong petsa at oras noong dumating ang Tawag o Paanyaya ng Diyos. Naalala mo ba kung kailan mo naisipang tumugon sa paanyayang magpakasal o mangimbang-bansa o sa pagbabago ng kurso sa kolehiyo? Kahit ako, walang eksaktong petsa ang biglang pagtawag ng Diyos sa akin na maglingkod sa kanya bilang pari.

Naging organista ako sa simbahan namin sa Camalig, Albay noong 2nd year high school pa lamang ako; ngunit hindi ko napagisipang pumasok sa seminaryo. Napagisipan ko lamang noong ako’y fourth year high school, noong nadiskubre ko na ang musika na tinutugtog ko sa simbahan ay gawa ng mga paring Heswita. Walang petsa, basta na lamang ito dumarating. Ganito din ang nangyari kay San Juan Bautista: mapayapa na siya sa kanyang buhay sa disyerto noong tinawag siya ng Diyos upang maging aktibong tagapaghanda sa pagdating ng Mesiyas.

Tinatawag tayo ng Diyos na maging parte ng kanyang grupong tutulong sa ikaliligtas ng sangkatauhan.

Alam mo ba na ang tawag ng Diyos sa atin ay mas higit pa kaysa sa ating personal na problema? Mas malaki pa kaysa sa ating pamilya?

Naalala ba ninyo ang hamon ni Heneral Luna sa mga Pilipino na mas bigyang halaga ang bayan kaysa ang sariling pamilya?

Magdasal tayo: “Panginoon, buksan mo ang aking puso’t isipan upang mapakinggan ko ang iyong tawag sa akin, at higit sa lahat, bigyan mo po kami ng lakas ng loob tumugon sa mas malawakang paglilingkod sa bayan. Amen.”

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: