Undas: Kapistahan ng mga Nakakatakot, o ng mga Nakakabigay ng Inspirasyon?

Kape't PandasalSa panahon ng social media, mabilis ang pagsanib ng kultura ng Halloween sa pagdiriwang ng Undas o sa pagdiriwang ng Kapistahan ng mga Banal. Mas higit na binibigyang halaga ang nakakatakot, kaysa nagbibigay ng inspirasyon. Ang salitang Halloween ay galing sa Lumang Ingles; pinagsama nila ang “Holy o Hallow” at “evening,” hanggang naging Halloween.

Ayon sa Wikipedia, ang tradisyon ng Halloween nakaugat sa Kristiyanismo, kung saan nakaugalian ng mga tao ang manalangin at magtirik ng kandila para sa mga yumao, kasama ang mga banal at martyr ng Simbahang Katolika. Ngunit sa paghahalo ng iba’t ibang impluwensiya ng komersyalismo at secularisasyon, nawala ang kahulugang may kinalaman sa pananampalataya.

Ibabalik po natin ito. Higit nating alalahanin ang mga taong nagbigay inspirasyon at buhay sa atin, kapamilya man o kapatid natin sa pananampalataya. Tatanawin natin ngayon ang ating utang na loob sa kanila. Samahan niyo po ako manalangin:

“Panginoon, bigyan niyo po ang aming mga yumao ng kapayapaan magpakailan man. Sa pag-alala namin sa kanila, nawa ang kanilang halimbawa ang magsilbing gabay sa aming buhay ngayon at kung kami’y mamamatay, Amen.”

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: