Sino ang Mas Mabuti: Yung nasa kuwarto at walang nasasaktan, o yung tumutulong nguni’t nagkakamali?

Kape't PandasalSapat na ba sa ating mga Kristiyano ang sundin ang Sampung Utos na ibinigay ng Panginoon kay Moises sa Bundok ng Sinai?

Ikinuwento ni San Marcos ang isang binatang tumakbo kay Hesus at paluhod na nagtanong, “Mabuting Guro, ano ang dapat kong gawin upang matamo ang buhay na walang hanggan?” Inisa-isang binanggit ni Hesus ang Sampung Utos sa binata na tumugon, “Guro, ang lahat ng iyan ay tinupad ko mula sa aking pagkabata.”

“Isang bagay na lamang ang kulang pa sa iyo,” tugon ni Hesus, “ipagbili at ipamigay mo sa mga dukha ang iyong pag-aari at sumunod ka sa akin.” Ibig sabihin, hindi sapat ang umiwas sa ipinagbabawal. Ang pagiging Kristiyano ay nasa higit na paggawa at paglilingkod.

Katulad ito ng isang tanong sa pilosopiya, “Sino ang mas mabuting-tao: yung nasa kuwarto lamang at walang nasasaktan, o yung taong labis ang pagmamahal sa Diyos kaya ibinigay ang sarili sa paglilingkod sa mahihirap, ngunit paminsan-minsan ay nagkakamali?”

Tunay na marangal ang hindi kumukurakot ng ari-arian ng iba, ngunit mas maka-Kristiyano ang nagbibigay sa iba. Hindi sa pag-iwas, kundi sa mapaglikha at higit na paggawa ng kabutihan. Mga kapamilya, ipagdasal natin ang pagkakaroon ng pusong kayang maglingkod nang higit pa sa ating buhay.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: