Nahihirapan Ka Bang Kumbinsihin Sila Na Makinig sa Iyo?

Kape't PandasalIkinukuwento ni San Lukas ang karanasan ni Hesus sa kanyang homecoming o pagbabalik sa kanyang bayan. Nagturo siya doon. Namangha’t humanga ang kanyang mga kababayan sa pamamaraan at mensahe ng kanyang mga sinasabi, nguni’t sa kahuli-hulihan, hindi Siya pinakinggan. Kaya wika ni Hesus,

“Tunay kong sinasabi sa inyo na walang propetang tinatanggap sa kanyang sariling bayan.” Luke 4:24

Hindi nakamamangha sa ating pansariling buhay ang karanasan ni Hesus. Sa ating kultura, hindi pinapasalita ng nakatatanda ang mga nakababata. Sa mga pampamilyang alitan, walang boses ang mga anak. Sasabihin nila, “Away ito ng mga magulang.” Ngunit, ang mga bata ang kailangang tanungin dahil sila ang apektado sa anumang hiwalayan o awayan.

Importante sa ating buhay na buksan ang ating mga tenga’t isipan kapag nakikinig sa mensahe ng isang nagsasalita habang iniwawasto natin ang anumang nagiging sagabal sa anumang pakikinig. Lalung-lalo na kung tama naman ang sinasabi ng nagsasalita sa atin. Ang anumang aral na makukuha sana nila kay Hesus ay hindi na nakarating sa kanilang puso dahil nagpadala sila sa anumang bias nila sa Kaniya. Ipagdasal natin ang biyaya ng tunay na pakikinig sa mensahe ng Diyos na isinasambit ng kahit sinong pinili ng Diyos na gamitin bilang Kanyang bibig.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: