May Magaling Ba na Mangagaling sa Inyo?

Kape't PandasalNatural sa atin na magkaroon ng iba’t ibang paguunawa sa mga taong iba sa atin. May pagtingin tayo ukol sa mga taga-probinsya; samantalang ang mga taga-probinsya naman ay may pagtingin sa mga taga-lungsod. Sa ebanghelio ni San Juan, ganito siguro ang pagtingin ni Nataniel kay Hesus nang sinabi niya, “May magaling na bagay bang manggagaling sa Nazaret?” Ang Nazaret, mga kapatid, ay parang maliit na baryo lamang sa panahon ni Hesus.

Ngunit iba ang pagtingin ni Hesus sa atin: wala siyang pagkiling, maging sino man tayo, anuman ang ating nakaraan o pinangalingan. Para kay Hesus, ang tunay ang siyang katotoohanan. Nakikita ni Hesus hindi ang ating panlabas, kundi ang kasuluk-sulukan ng ating puso. Kaya nang nakita ni Hesus si Nataniel, sinabi ni Hesus,

“Narito ang isang tunay na Israelita na walang pagkukunwari.” John 1:47

Ito ang isa sa katangi-tanging aral na mapupulot natin ngayon. Marami sa atin ang may pagturing sa simbahan na para lamang sa mga walang bahid ng kasalanan. Ngunit sinasabi ni Hesus na hindi natin kailangan pang magkunwari sa Kanyang piling. Kilalang-kilala Niya tayo! Tanggap ng Diyos ang tunay nating pagkatao, kaya hindi kailangang magkunwari pa. Ipagdasal natin ang lakas ng loob na lumapit sa Diyos na walang pag-aalinlangan.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: