Mamatay Ka Muna

Kape't PandasalKung palalalimin natin ang ating pagmamasid sa kapaligiran, itinuturo ng ating kalikasan ang isang katotohanang isinaad na rin ni Hesus. Ang lahat ng ating tagumpay at kaligtasan ay sanhi ng iba’t ibang uri ng kamatayan. Wika nga ni Hesus sa sulat ni San Juan:

“Tunay na tunay Kong sinasabi sa inyo, na kung ang butil ng trigo ay hindi mahulog sa lupa at mamatay, ito’y maiiwang nag-iisa; subalit kapag namatay, ito’y mamumunga nang marami.” John 12:24

Nararanasan natin itong maliliit na kamatayan sa buhay. May namamatay sa ating kaloob-looban kapag tayo ay namamaalam. May kailangang isantabi kapag pipiliin nating mag-aral kaysa magpakasasa sa kaaliwan. May kailangang isakripisyo kapag nais nating makatulong sa iba. May kailangan na pagtitiis kapag nais nating palalimin ang anumang pag-iibigan. Kamatayan ang kakabit ng anumang pagtubo’t paglago.

Hinahamon tayo muli ng Panginoon na huwag hahayaang pawiin ng anumang krus ang lahat ng ating enerhiya at gana sa ating buhay. Dahil kailangan lang nating ipako ang ating isip sa ating mga pangarap. Sa gayon, ang mga kamatayang ito ang magdadala sa ating kinabukasan. Ipagdasal natin na nawa’y magbunga ang lahat ng ating pinaghihirapan.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: