Ang Batang Walang Kaliwang Kamay

Kape't PandasalMay mag-asawang hindi nagkakaanak. Ngunit sa labing-dalawang taong pagsasama at pagsusumamo sa Diyos, nagbuntis ang babae.

Sa kanyang panganganak, labis na nalungkot ang duktor nang makita niya ang kapansanan ang bata – wala siyang kaliwang kamay.

Inuna muna ng doktor si Mang Berto upang ibahagi sa kanya ang balita. Pagkatapos, dinala ni Mang Berto kay Aling Mila ang batang nakabalot sa puting lampin. Labis ang tuwa ng nanay, hinaplos ang ulo at hinalikan ito. Ngunit nakita ni Aling Mila ang mukha ni Mang Berto, kaya, buong hinubad ng nanay ang balot na lampin.

Pagkalipas ng ilang sandaling katahimikan, winika ni Aling Mila sa kanyang asawa, “Berto, alam ng Diyos kung kanino niya ibibigay ang bata. Alam ng Diyos kung gaano natin kailangan ang anak, at alam din Niya kung gaano tayo kailangan ng ating anak.”

Mga kapamilya, tulad ng mag-asawa na labis ang pagmamahal sa kanilang anak, gayon din ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Sa kabila ng ating mga kapansanan, kasalanan at kakulangan sa buhay, nararanasan natin kung gaano natin kailangan ang Diyos. Ipagdasal natin na nawa’y gayahin natin ang ganitong uri ng pagmamahal.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: