Hindi Hinihintay Ang Himala

Kape't PandasalNaghahanap ka ba ng himala sa iyong buhay, bago mo tuluyang masabi na may pananalig ka sa Diyos? Laman ba ng iyong panalangin ang maraming kondisyon bago ang iyong pangakong aanib sa Diyos habang-buhay? Halimbawa, namamanata ka sa Diyos na magsisimba tuwing Linggo, KUNG ipapasa ka Niya sa iyong board or bar exam? Nangangako ka sa Diyos na bumisita sa Manaoag KUNG bibigyan ka ng Diyos ng boyfriend o girlfriend na babagay sa iyo? Ibig sabihin, mananampalataya ka lang kapag may nakita kang pruweba.

Sa ganitong paraan ba natatagpuan ang Diyos? Ang pananampalataya ay hindi nakabatay sa anumang himala. Ito ay nakabatay sa mga saksi na sumampalataya at naranasan ang kabutihan ng pananalig sa kanilang buhay. Halimbawa, sa kabila ng mga unos sa buhay ng isa kong kaibigan, nakikita nila ang maraming mga biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa kanila. O kaya sa pagkamatay ng aming magulang, nakita ko na lalo kaming naging malapit bilang magkakapid, o kaya’y mas lalong naging malakas ang aming loob sa pagharap namin sa anumang pagsubok.

Hindi hinihintay ang himala.

May himala na nangyayari na sa buhay. Kailangan lang nating makita ito. At makikita lamang ito sa mga mata ng nananampalataya. Naalala ko ang aking nanay. Sabi niya, hindi siya makapaniwala na napatapos niya kaming lahat. Naging instrumento siya ng Diyos upang kami ng aking mga kapatid ay nagkaroon ng magandang kinabukasan. Hilingin natin sa Diyos ang mga matang nakakakita ng himala sa araw-araw.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: