Si Hesus Ang Sanhi ng Paghihiwalay?

Kape't PandasalNakakabagabag ang sinabi ni Hesus sa atin ngayong araw. Aniya siya ang magiging sanhi ng pagkakawatak-watak ng sanlibutan. Dahil sa Kanya, maghihiwalay ang mga anak at mga magulang. Mag-aaway ang mga magkakaibigan. Salungat ba ito sa unang pagpapakilala sa atin kay Hesus bilang tanda ng kapayapaan? Magkaiba ba ang ganitong pananaw?

Malinaw ang sinasabi ni Hesus. Kung papanig ka sa Kanya at isasabuhay mo ang Kanyang mga turo, makakamtan mo ang kapayapaan. Kung papanig ka sa demonyo, hindi mo ito makakamtan. Sa buhay, natural na kailangan nating pumili kung kanino tayo kampi. Hindi puwedeng mamangka sa dalawang ilog. Para kay Hesus ka ba, o para kay Satanas.

At dahil kailangan nating pumili, may mga taong hindi na natin magiging kasapi.

Halimbawa, kung kailangan natin pagsabihan ang ating kaibigan ukol sa kanyang hindi kanais-nais na pag-uugali, may posibilidad na masaktan siya at magtatampo sa iyo. Sa buhay ng mga martir ng Simbahan: ibinuwis nila ang kanilang buhay alang-alang kay Kristo. Kapag pinili nating umanib sa panig ng kabutihan, laging kasama nito ang krus. Ipagdasal natin na huwag tayong madadala sa panig ng kasamaan; ngunit tulad ng mga banal na martyr ng pananampalataya, paninindigan natin ang Diyos, kahit na mararatnan natin ang ating kamatayan.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: