Huwag Pakawalan ang Pagkakataong Magpakabuti

Kape't Pandasal

Madaling magsabing susundin natin si Hesus. Ngunit hindi ito napapatupad. Nangangako tayong laging napapako. Hindi lamang ito sa larangan ng kontrata, sa pagkakaibigan, sa ating mga kapamilya, o kaya sa ating sarili.

Lalung-lalong na sa mga gawaing espiritual, hindi tumatagal ang anumang pangako natin sa Diyos o sa sarili. Bigla na lamang tayong nangangakong maglingkod ng mahusay o baguhin ang isang paguugali, pero hanggang ngayon, drawing pa rin ito.

May mga oras na nais nating purihin ang isang tao dahil sa kanyang kahusayan o ipadama ang ating pakikiramay sa isang kaibigan, ngunit sa paglipas ng panahon, kahit isang kapirasong card, wala tayong naipapadala.

May mga sandaling nais nating pagsabihan ang isang kaibigan. Sa kasawingpalad, pinapaliban natin ito dahil kinukumbinsi natin ang ating sarili na may iba pang pagkakataon. Dinadahilan natin ang ating trabaho, gawain sa bahay, atpb. Sa gayon, hindi na ito nagaganap o napanis na ang panahon sa pagmamagandang-loob. Pagdasal natin na hindi natin papakawalan ang mga pagkakataong magpakabanal.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: