Maging Bukas sa Bagong Karanasan

Kape't Pandasal

Kung hindi ako nagkakamali, lahat tayo ay abala sa pasukan. Magkakaroon tayo ng bagong mga kaklase, mga bagong guro, o sana, magkaroon tayo ng mas marami pang kaibigan. Magiging bukas tayo sa mga bagong karanasan.

Ang nakaraan ay hindi na maaaring balikan. Kaya, maaari nating baunin ang mga aral na natutunan natin sa nakalipas. Sa mga unang araw, handa ba ako sa panibagong mga turo; kailangan ko bang mag-review sa mga nakaraang subjects? Ngunit hindi ito ang pinakamahalaga. Kadalasan nakakaahon naman tayo sa anumang mahirap na asignatura. Kailangan nating manatili sa kasalukuyan.

Samakatuwid kung nais nating maging mabuting mag-aaral, kailangan nating maging listo sa ating mga klase. Kailangan nating ibigay ang ating buong atensiyon upang hindi tayo aanga-anga kapag tawagin tayo sa graded recitation. Hindi rin natin kakaligtaan ang mga assignments, homework at iba pa dahil dito makikita ang ating pagsisikap.

Manalangin tayo upang ang mga unang araw ng pasukan ay mabasbasan ng Diyos, upang ang mga susunod na mga araw ay maging matagumpay.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: