May Lugar Para sa Iyo

Maaaring nagbibigay-buhay o nakakawala ng gana sa buhay ang anumang alaala. Nakakawalang-buhay kung hindi natin nalalampasan ang sakit; nakakabigay-buhay kung nagkakaroon ng lunas ang ating mga sugat. Upang sariwain natin ang ating mga alaala, dinadaan natin ito sa iba’t ibang ritwal. May mga pumupunta sa lugar ng una nilang pagkikita; meron namang kumakain ng paborito nilang ulam kung kaarawan.

Sinasariwa ng mga Judio ang kanilang karanasan ng pagliligtas sa Ehipto sa pamamagitan ng ritual ng pagkain at ng pagkukuwento nito o pagbabasa sa libro ng Exodo. Ginugunita natin ang Panginoon sa ating misa, upang hindi natin makalimutan ang inuutos niya sa atin. Sa kasawimpalad, may mga hindi nakakalampas sa mababaw na pananaw sa isang ritwal. Walang kabuluhan ang ritwal kapag hindi natin nauunawaan ang lalim nito.

Pinagsabihan ni Hesus ang mga Pariseong mas nagbibigay-halaga sa ritwal ng paghuhugas, nguni’t kinakaligtaan naman ang pagsasabuhay sa mga utos ng Diyos. Lahat tayo nagkukulang, ngunit sumusubok pag-aralan ang mga pagdiriwang sa ating pananampalataya. Sabi ng isang tao, “Hindi na po ako nagsisimba. Maraming diyang mapagkunwari, mga hipokrito!” Sabi po ng pari, “Halika, may lugar pa para sa iyo!” Ipagdasal natin ang masigasig na pag-unawa sa ritwal na may kahulugan, upang lalung lumalim ang pag-ibig natin sa Diyos.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: